23 Ekim 2021 Cumartesi

Yapılan Analizler ve Ücretleri

1068 defa okundu

SAKKARİTLER/ POLİSAKKARİTLER/ TATLANDIRICILAR/

ŞEKER AMİNLERİ

ISUBU PERSONELİ

DİĞER ÜNİVERSİTE PERSONELİ/ KAMU

ÖZEL KURULUŞ

Arabinoz

 

 

 

Arabinobioz

 

 

 

Arabinotrioz

 

 

 

Fruktoz

 

 

 

Galaktoz

 

 

 

Glikoz

 

 

 

Ksiloz

 

 

 

Laktoz

 

 

 

Maltitol

 

 

 

Maltotrioz

 

 

 

Maltoz

 

 

 

Mannitol

 

 

 

Mannoz

 

 

 

N-asetil galaktoz amin

 

 

 

N-asetil glikoz amin

 

 

 

Nistoz

 

 

 

Ramnoz

 

 

 

Rafinoz

 

 

 

Riboz

 

 

 

Sakkaroz

 

 

 

Sellobioz

 

 

 

Sorbitol

 

 

 

Trehaloz

 

 

 

ŞEKER KOMPOZİSYONU TOPLAM

 

 

 

ORGANİK ASİTLER

 

 

 

Asetik asit

 

 

 

Butirik asit

 

 

 

Formik asit

 

 

 

Fumarik asit

 

 

 

Galaktronik asit

 

 

 

Glukonik asit

 

 

 

Glukuronik asit

 

 

 

Glutarik asit

 

 

 

İtakonik asit

 

 

 

Laktik asit

 

 

 

Maleik asit

 

 

 

Malik asit

 

 

 

Malonik asit

 

 

 

Okzalasetik asit

 

 

 

Okzalik asit

 

 

 

Propiyonik asit

 

 

 

Purivik asit

 

 

 

Sitrik asit

 

 

 

Süksinik asit

 

 

 

Şikimik asit

 

 

 

Tartarik asit

 

 

 

α-keto glutamik asit

 

 

 

ORGANİK ASİT KOMPOZİSYONU TOPLAM

 

 

 

ALKOL GRUBU

 

 

 

Etanol

 

 

 

Isopropanol

 

 

 

Metanol

 

 

 

Propanol

 

 

 

KARBAMATLI PESTİSİTLER HPLC

 

 

 

Aldicarb

 

 

 

Aldicarb Sulphone

 

 

 

Aldicarb Sulphoxide

 

 

 

Carbaryl

 

 

 

Methomyl

 

 

 

Methiocarb

 

 

 

Oxamyl

 

 

 

PESTİSİTLER GC

 

 

 

Beta-Endosulfan

 

 

 

Dieldrinin

 

 

 

Beta-BHC

 

 

 

Lindan

 

 

 

Aldrin

 

 

 

Heptachlorexoepoxide

 

 

 

Endrin

 

 

 

Heptachlorepoxide

 

 

 

Bromophos-ethyl

 

 

 

Chlorpyriphos-ethyl

 

 

 

Cypermethrin

 

 

 

Deltamethrin

 

 

 

Dichlorvos

 

 

 

Malathion

 

 

 

Methoxychlor

 

 

 

DDT

 

 

 

Dieldrin

 

 

 

Alfa- Endosülfan

 

 

 

Beta- Endosülfan

 

 

 

Alfa - BHC

 

 

 

Heptaklor

 

 

 

Vinclozolin

 

 

 

Fenitrathion

 

 

 

Myclobutanil

 

 

 

Metalaxyl

 

 

 

Propiconazol

 

 

 

Fenpropathrin

 

 

 

Methyl-parathion

 

 

 

Tetradifon

 

 

 

Triazophos

 

 

 

Ethoprophos

 

 

 

Primiphos-methyl

 

 

 

Bifentrin

 

 

 

Methidathion

 

 

 

Bromopropylate

 

 

 

HORMON ANALİZİ

 

 

 

DES

 

 

 

Zeranol

 

 

 

PAH ANALİZİ

(İçme-Kullanma, Kaynak, Atık ve Yüzey Sularında)

 

 

 

Benzo(a)piren

 

 

 

Benzo(b)floranten

 

 

 

Benzo(k)floranten

 

 

 

Benzo(g,h,i)perilen

 

 

 

Indeno (1,2,3-cd)piren

 

 

 

Floranten

 

 

 

VİTAMİN ANALİZİ

 

 

 

E VİTAMİNİ

 

 

 

A VİTAMİNİ

 

 

 

C VİTAMİNİ

 

 

 

TEMİZLİK MALZEMELERİNDE

 

 

 

Metoksipropanol

 

 

 

Butoksietanol

 

 

 

GIDA MADDELERİNDE

 

 

 

Sodyum Benzoat

 

 

 

Aspartam

 

 

 

Asesulfam K

 

 

 

Sakkarin

 

 

 

Kafein

 

 

 

Potasyum Sorbat

 

 

 

Sodyum Benzoat

 

 

 

Antioksidanlar

 

 

 

AFLATOXİN

 

 

 

B1

 

 

 

B2

 

 

 

G1

 

 

 

G2

 

 

 

AKRİLAMİD ANALİZİ

 

 

 

Su ve Gıda Örneklerinde

 

 

 

HMF ANALİZİ

 

 

 

Bal ve Reçel Örneklerinde

 

 

 

YAĞLARDA YAĞ ASİTLERİ

KOMPOZİSYONU ANALİZİ

 

 

 

YAGLARDA ANTİOKSİDAN ANALİZİ

 

 

 

GIDALARDA AZOT - PROTEİN ANALİZİ

 

 

 

KAROTEN ANALİZİ

 

 

 

Alpha-carotene

 

 

 

Beta-carotene

 

 

 

UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLER ANALİZLERİ

FENOLİK MADDE

 

 

 

Gallic Acid

 

 

 

Catechin

 

 

 

Catechol

 

 

 

Chlorogenic Acid

 

 

 

Caffeic Acid

 

 

 

Syringic Acid

 

 

 

Vanillin

 

 

 

Epicatechin

 

 

 

 p-coumaric Acid

 

 

 

Ferulic Acid

 

 

 

o-coumaric Acid

 

 

 

Rutin

 

 

 

Resveratrol

 

 

 

Trans-cinnamic

 

 

 

Quercetin

 

 

 

Vitexin

 

 

 

Naringin

 

 

 

Hesperidin

 

 

 

Apigenin-glukoside

 

 

 

Rosmarinic

 

 

 

Eriodictiol

 

 

 

Naringeni

 

 

 

Luteolin

 

 

 

Genistin,

 

 

 

Apigenin

 

 

 

Carvacrol

 

 

 

Acecetin

 

 

 

LC-TOF-MS KÜTLE TAYİN ANALİZLERİ (Kimyasal sentez, biyokimyasal analizler, polimer, ilaç, gıda, petrokimya ve kozmetik endüstrisi, çevre laboratuvarları, adli tıp ve klinik alanlarında kalite kontrol ve AR-GE amaçlı kullanılmaktadır.)

 

 

 

NOT: Listede bulunmayan analizler için, standart ve gerekli sarf malzemeleri temin edilmesi durumunda analiz süreci imkânlar doğrultusunda sağlanacaktır.